"Дусал нэвтэрхий толь:Үндсэн ангилал"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
1-р мөр: 1-р мөр:
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангиллуудын индекс#Анхан шатны ойлголтууд|Анхан шатны ойлголтууд]]'''<br>
+
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангилал:Анхан шатны ойлголтууд|Анхан шатны ойлголтууд]]'''<br>
 
'''[http://wiki.limnux.org Линукс нээлттэй эх]'''<br>
 
'''[http://wiki.limnux.org Линукс нээлттэй эх]'''<br>
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангиллуудын индекс#Windows|Windows]]'''<br>
+
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангилал:Windows|Windows]]'''<br>
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангиллуудын индекс#Техник хангамж|Техник хангамж]]'''<br>
+
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангилал:Техник хангамж|Техник хангамж]]'''<br>
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангиллуудын индекс#Веб бүтээх|Веб бүтээх]]'''<br>
+
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангилал:Веб бүтээх|Веб бүтээх]]'''<br>
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангиллуудын индекс#График дизайн|График дизайн]]'''<br>
+
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангилал:График дизайн|График дизайн]]'''<br>
 +
'''[[Дусал нэвтэрхий толь:Ангиллуудын индекс|Ангиллуудын жагсаалт]]'''<br>
 
'''[[http://mn.wikipedia.org Бусад]]'''<br>
 
'''[[http://mn.wikipedia.org Бусад]]'''<br>

18:17, 13 Нэгдүгээр сар 2010-ий байдлаарх засвар