"Дусал нэвтэрхий толь:Хувийн мэдээллийн талаарх баримтлал"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
б
 
1-р мөр: 1-р мөр:
Энэхүү баримтлал нь ...:::Dusal.NeT:::...” самбар болон эзэмшигчид (цаашид “бид”, “бидний”, “dusal.net”, “...:::Dusal.NeT:::...”, “http://forum.dusal.net” гэнэ) болон phpBB (цаашид “тэд”, “тэдний”, “phpBB програм”, “phpbb.com”, “phpBB баг”, “phpBB бүлгэм” гэнэ) нь таныг холбогдох үед тухайн сешионы мэдээллийг (цаашид “таны мэдээлэл” гэнэ) цуглуулах, хадгалах талаар тайлбарлах болно.
+
Энэхүү баримтлал нь “Wiki.Dusal.NeT” нэвтэрхий толь болон толийг бүтээсэн програм mediawiki нь таныг холбогдох үед тухайн сешионы мэдээллийг (цаашид “таны мэдээлэл” гэнэ) цуглуулах, хадгалах талаар тайлбарлах болно.
  
Таны мэдээллийг хоёр замаар цуглуулна Нэгдүгээрт, “...:::Dusal.NeT:::...” -д нэвтрэх явцад phpBB програмын тусламжтайгаар таны компьютерын веб хөтчийн түр хадгалах файлуудын хэсэгт күүкий гэгдэх жижиг текст файлуудыг хуулах болно. Эхний хоёр күүкий нь хэрэглэгчийг таних мэдээлэл (цаашид “user-id” гэнэ) болон зочин таних мэдээлэл (цаашид “session-id” гэнэ) гэсэн мэдээллүүдийг phpBB програм автоматаар үүсгэнэ. Гурав дахь күүкий нь таны “...:::Dusal.NeT:::...” самбарт уншсан сэдвүүдийн талаар таны хэрэглэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготой хадгалагдана.
+
Таны мэдээллийг хоёр замаар цуглуулна Нэгдүгээрт, дусал нэвтэрхий тольд нэвтрэх явцад phpBB програмын тусламжтайгаар таны компьютерын веб хөтчийн түр хадгалах файлуудын хэсэгт күүкий гэгдэх жижиг текст файлуудыг хуулах болно. Эдгээр күүкий нь хэрэглэгчийг таних мэдээлэл болон зочин мэдээллүүдийг phpBB болон mediawiki програм автоматаар үүсгэн таны компьютер руу илгээж түр хадгалдаг.  
  
Хоёрдугаарт, бид “...:::Dusal.NeT:::...” самбарт холбогдох үед гаднаас phpBB програмд оруулсан мэдээллийг күүкийд үүсгэдэг. Хоёр дахь замаар бидний цуглуулж буй мэдээлэл нь таны оруулсан мэдээллүүд байна. Энэ нь зочин байдлаар бичихийг (цаашид “зочин бичлэгүүд” гэнэ) хязгаарлахгүй ба “...:::Dusal.NeT:::...самбарт бүртгүүлж (цаашид “таны бүртгэл” гэнэ), нэвтэрч орж хийсэн бичлэгүүдийг (цаашид “таны бичлэгүүд” гэнэ) зочин бичлэгээс ялгаж харагдуулахад ашиглагдах болно.
+
Таны бүртгэл хамгийн багадаа давтагдаагүй сонгосон нэр (цаашид “таны хэрэглэгчийн нэр” гэнэ), таны оруулсан хувийн нууц үг (цаашид “таны нууц үг” гэнэ) болон хувийн үнэн зөв цахим захиа(эмэйл)-ны хаяг (цаашид “таны цахим захиа (эмэйл)” гэнэ) гэсэн мэдээллүүдийг болон бусад таны оруулсан мэдээллийг агуулна. Та дусал нэвтэрхий тольд тусдаа бүртгэл ашиглах шаардлагагүй бөгөөд [http://forum.dusal.net forum.dusal.net] самбарын мэдээллээр нэвтэрдэг. Самбарт оруулсан мэдээллийн нууцлалыг бидний сервер байрлаж буй улсын мэдээллийн нууцлал хамгаалах хуулийн дагуу хамгаална. Таны хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, цахим захианы хаяг болон бусад мэдээлэл тань Дусал самбарт бүртгүүлэх явцад заавал шаардах болон заавал оруулах албагүйгээр тайлбарлагдан, заагдсан байна. Бүх тохиолдолд тухайн мэдээллийг бусдад дэлгэх эсэхээ та өөрөө зохицуулна. Мөн та манай самбараас phpBB програмаар үүсгэгдэн автоматаар илгээгдэх цахим захиануудыг хүлээн авах эсэхээ өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн зохицуулах боломжтой.
  
Таны бүртгэл хамгийн багадаа давтагдаагүй сонгосон нэр (цаашид “таны хэрэглэгчийн нэр” гэнэ), таны оруулсан хувийн нууц үг (цаашид “таны нууц үг” гэнэ) болон хувийн үнэн зөв цахим захиа(эмэйл)-ны хаяг (цаашид “таны цахим захиа (эмэйл)” гэнэ) гэсэн мэдээллүүдийг болон бусад таны оруулсан мэдээллийг агуулна. Таны “...:::Dusal.NeT:::...” самбарт оруулсан мэдээллийн нууцлалыг бидний сервер байрлаж буй улсын мэдээллийн нууцлал хамгаалах хуулийн дагуу хамгаална. Таны хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, цахим захианы хаяг болон бусад мэдээлэл тань “...:::Dusal.NeT:::...” самбарт бүртгүүлэх явцад заавал шаардах болон заавал оруулах албагүйгээр тайлбарлагдан, заагдсан байна. Бүх тохиолдолд тухайн мэдээллийг бусдад дэлгэх эсэхээ та өөрөө зохицуулна. Мөн та манай самбараас phpBB програмаар үүсгэгдэн автоматаар илгээгдэх цахим захиануудыг хүлээн авах эсэхээ өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн зохицуулах боломжтой.
+
Таны нууц үг нэг чиглэлтэй тусгай бантагнуулсан кодлолоор кодлогдож хамгаалалттайгаар хадгалагдана. Гэхдээ бид таныг бусад өөр веб сайтуудад оруулсан нууц үгтэйгээ адил нууц үг манай сайтад оруулахгүй байхыг зөвлөж байна. Таны нууц үг тань Дусал сайтад нэвтрэх таны түлхүүр юм. Тиймээс та нууц үгээ маш сайн хадгалж, Манай dusal.net сайтаас бусад өөрсдийгөө Dusal.NeT, дусал, phpBB гэж болон өөрөөр нэрлэсэн, танаас нууц үг асуусан бусад хэнд ч өгөхгүй, ямар ч сайтад оруулахгүй байхыг хүсье. Хэрвээ та нууц үгээ мартсан тохиолдолд “Би нууц үгээ мартсан” гэсэн холбоосоор орж шинэ нууц үг авах боломжтой. Энэ нь танаас хэрэглэгчийн нэр болон эмэйл хаягийг тань асууна, ингээд програм танд шинэ нууц үг үүсгэн өгөх болно.
 
 
Таны нууц үг нэг чиглэлтэй тусгай бантагнуулсан кодлолоор кодлогдож хамгаалалттайгаар хадгалагдана. Гэхдээ бид таныг бусад өөр веб сайтуудад оруулсан нууц үгтэйгээ адил нууц үг манай сайтад оруулахгүй байхыг зөвлөж байна. Таны нууц үг тань “...:::Dusal.NeT:::...” сайтад нэвтрэх таны түлхүүр юм. Тиймээс та нууц үгээ маш сайн хадгалж, Манай ...:::Dusal.NeT:::...” сайтаас бусад өөрсдийгөө “...:::Dusal.NeT:::...”, phpBB гэж болон өөрөөр нэрлэсэн, танаас нууц үг асуусан бусад хэнд ч өгөхгүй, ямар ч сайтад оруулахгүй байхыг хүсье уу. Хэрвээ та нууц үгээ мартсан тохиолдолд “Би нууц үгээ мартсан” гэсэн холбоосоор орж шинэ нууц үг авах боломжтой. Энэ нь танаас хэрэглэгчийн нэр болон эмэйл хаягийг тань асууна, ингээд тэдний програм таньд шинэ нууц үг үүсгэн өгөх болно.
 

10:58, 18 Арваннэгдүгээр сар 2009-ий байдлаарх одоогийн засвар

Энэхүү баримтлал нь “Wiki.Dusal.NeT” нэвтэрхий толь болон толийг бүтээсэн програм mediawiki нь таныг холбогдох үед тухайн сешионы мэдээллийг (цаашид “таны мэдээлэл” гэнэ) цуглуулах, хадгалах талаар тайлбарлах болно.

Таны мэдээллийг хоёр замаар цуглуулна Нэгдүгээрт, дусал нэвтэрхий тольд нэвтрэх явцад phpBB програмын тусламжтайгаар таны компьютерын веб хөтчийн түр хадгалах файлуудын хэсэгт күүкий гэгдэх жижиг текст файлуудыг хуулах болно. Эдгээр күүкий нь хэрэглэгчийг таних мэдээлэл болон зочин мэдээллүүдийг phpBB болон mediawiki програм автоматаар үүсгэн таны компьютер руу илгээж түр хадгалдаг.

Таны бүртгэл хамгийн багадаа давтагдаагүй сонгосон нэр (цаашид “таны хэрэглэгчийн нэр” гэнэ), таны оруулсан хувийн нууц үг (цаашид “таны нууц үг” гэнэ) болон хувийн үнэн зөв цахим захиа(эмэйл)-ны хаяг (цаашид “таны цахим захиа (эмэйл)” гэнэ) гэсэн мэдээллүүдийг болон бусад таны оруулсан мэдээллийг агуулна. Та дусал нэвтэрхий тольд тусдаа бүртгэл ашиглах шаардлагагүй бөгөөд forum.dusal.net самбарын мэдээллээр нэвтэрдэг. Самбарт оруулсан мэдээллийн нууцлалыг бидний сервер байрлаж буй улсын мэдээллийн нууцлал хамгаалах хуулийн дагуу хамгаална. Таны хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, цахим захианы хаяг болон бусад мэдээлэл тань Дусал самбарт бүртгүүлэх явцад заавал шаардах болон заавал оруулах албагүйгээр тайлбарлагдан, заагдсан байна. Бүх тохиолдолд тухайн мэдээллийг бусдад дэлгэх эсэхээ та өөрөө зохицуулна. Мөн та манай самбараас phpBB програмаар үүсгэгдэн автоматаар илгээгдэх цахим захиануудыг хүлээн авах эсэхээ өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн зохицуулах боломжтой.

Таны нууц үг нэг чиглэлтэй тусгай бантагнуулсан кодлолоор кодлогдож хамгаалалттайгаар хадгалагдана. Гэхдээ бид таныг бусад өөр веб сайтуудад оруулсан нууц үгтэйгээ адил нууц үг манай сайтад оруулахгүй байхыг зөвлөж байна. Таны нууц үг тань Дусал сайтад нэвтрэх таны түлхүүр юм. Тиймээс та нууц үгээ маш сайн хадгалж, Манай dusal.net сайтаас бусад өөрсдийгөө Dusal.NeT, дусал, phpBB гэж болон өөрөөр нэрлэсэн, танаас нууц үг асуусан бусад хэнд ч өгөхгүй, ямар ч сайтад оруулахгүй байхыг хүсье. Хэрвээ та нууц үгээ мартсан тохиолдолд “Би нууц үгээ мартсан” гэсэн холбоосоор орж шинэ нууц үг авах боломжтой. Энэ нь танаас хэрэглэгчийн нэр болон эмэйл хаягийг тань асууна, ингээд програм танд шинэ нууц үг үүсгэн өгөх болно.