"Дусал нэвтэрхий толь:Хамгийн түрүүнд"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
4-р мөр: 4-р мөр:
 
== Үндсэн ангилал ==
 
== Үндсэн ангилал ==
 
{{Дусал нэвтэрхий толь:Үндсэн ангилал}}
 
{{Дусал нэвтэрхий толь:Үндсэн ангилал}}
== Limnux Wiki ==
+
 
[http://wiki.limnux.org LiMNux бүлгэмийн вики. Линукс нээлттэй эхтэй холбоотой мэдээллүүд]
 
== Монгол Википедиа ==
 
[http://mn.wikipedia.org Википедиа онлайн нээлттэй нэвтэрхий толийн Монгол хувилбар. Бусад төрлийн мэдээллүүд]
 
 
== Нэн түрүүнд шаардлагатай байгаа зүйлс ==
 
== Нэн түрүүнд шаардлагатай байгаа зүйлс ==
 
*Хэрэв хөгжүүлэх ажилд туслалцаа үзүүлье гэвэл холбогдох хэлэлцүүлгийн хуудсан дээр (Хэлэлцүүлэг гэсэн байгаа) орж ярилцаж холбогдох боломжтой.
 
*Хэрэв хөгжүүлэх ажилд туслалцаа үзүүлье гэвэл холбогдох хэлэлцүүлгийн хуудсан дээр (Хэлэлцүүлэг гэсэн байгаа) орж ярилцаж холбогдох боломжтой.

22:13, 27 Есдүгээр сар 2009-ий байдлаарх засвар

Үндсэн ангилал

Анхан шатны мэдлэг
Линукс, нээлттэй эх
Windows
Эд анги, техник хангамж
Веб бүтээх, веб сайт
График дизайн
Програмын асуудлууд
Сисадмин
Ангиллуудын жагсаалт

[Бусад]

Нэн түрүүнд шаардлагатай байгаа зүйлс

  • Хэрэв хөгжүүлэх ажилд туслалцаа үзүүлье гэвэл холбогдох хэлэлцүүлгийн хуудсан дээр (Хэлэлцүүлэг гэсэн байгаа) орж ярилцаж холбогдох боломжтой.
  • Хуудаснаас холбоос нь улайж харагдаад байгаа хуудаснуудыг боломжтой бол эхлүүлэх
  • Дусал нэвтэрхий толь:Хэрэгцээт өгүүллүүд дээр өөрсдийн хэрэгцээтэй өгүүллүүдээ бичиж хүсэлт гаргаж болно.