Дусал нэвтэрхий толь:ТТА

Дусал нэвтэрхий толь-с
Хуудсыг чиглүүлэх