Дусал нэвтэрхий толь

Дусал нэвтэрхий толь-с
  • Дусал нэвтэрхий толь нь Дусал бүлгэм(forum.dusal.net)-ээс удирдан Wikimedia нээлттэй эхийн системийг ашигласан википедиатай адил төрлийн компьютер, мэдээллийн технологийн төрөлжсөн Монгол хэл дээрх нээлттэй нэвтэрхий толь юм.
  • Дусал нэвтэрхий тольд хэн хүссэн хүн нь нийтлэл оруулж хөгжүүлэх, зохиогч болох боломжтой юм.
  • Дусал нэвтэрхий толийн агуулга нь ГНУ Чөлөөт Бичиг Баримтын Лиценз 1.3-ын дагуу нийтийн эзэмшлийнх байна.