Дусал нэвтэрхий толь

Дусал нэвтэрхий толь-с
21:05, 27 Есдүгээр сар 2009-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
  • Дусал нэвтэрхий толь нь Дусал бүлгэм(forum.dusal.net)-ээс удирдан Wikimedia нээлттэй эхийн системийг ашигласан википедиатай адил төрлийн компьютер, мэдээллийн технологийн төрөлжсөн Монгол хэл дээрх нээлттэй нэвтэрхий толь юм.
  • Дусал нэвтэрхий тольд хэн хүссэн хүн нь нийтлэл оруулж хөгжүүлэх, зохиогч болох боломжтой юм.