"Дусал нэвтэрхий толь"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Шинэ хуудас: *Дусал нэвтэрхий толь нь Дусал бүлгэм(forum.dusal.net)-ээс удирдан Wikimedia нээлттэй эхийн системийг ашигл…)
 
 
2-р мөр: 2-р мөр:
  
 
*Дусал нэвтэрхий тольд хэн хүссэн хүн нь нийтлэл оруулж хөгжүүлэх, зохиогч болох боломжтой юм.
 
*Дусал нэвтэрхий тольд хэн хүссэн хүн нь нийтлэл оруулж хөгжүүлэх, зохиогч болох боломжтой юм.
 +
 +
*Дусал нэвтэрхий толийн агуулга нь ГНУ Чөлөөт Бичиг Баримтын Лиценз 1.3-ын дагуу нийтийн эзэмшлийнх байна.

21:06, 27 Есдүгээр сар 2009-ий байдлаарх одоогийн засвар

  • Дусал нэвтэрхий толь нь Дусал бүлгэм(forum.dusal.net)-ээс удирдан Wikimedia нээлттэй эхийн системийг ашигласан википедиатай адил төрлийн компьютер, мэдээллийн технологийн төрөлжсөн Монгол хэл дээрх нээлттэй нэвтэрхий толь юм.
  • Дусал нэвтэрхий тольд хэн хүссэн хүн нь нийтлэл оруулж хөгжүүлэх, зохиогч болох боломжтой юм.
  • Дусал нэвтэрхий толийн агуулга нь ГНУ Чөлөөт Бичиг Баримтын Лиценз 1.3-ын дагуу нийтийн эзэмшлийнх байна.