ГНУ чөлөөт баримт бичгийн лиценз

Дусал нэвтэрхий толь-с
Лого

ГНУ чөлөөт баримт бичгийн лиценз нь чөлөөт баримт бичгийг чөлөөтэй гэж тодорхойлох лиценз юм. Чөлөөтэй гэдэг нь чөлөөтэйгээр өөрчилж ашиглах боломжтой ба дараагийн хүнд дамжуулахдаа бас тэр хүнд чөлөөтэй хэрэглэх эрхийг олгож байхыг хэлнэ. Нэгэнт чөлөөт лицензтэй агуулгыг цаашид зөвхөн чөлөөт лицензээр дамжуулан ашиглана гэсэн үг юм.