Windows Cannot Print Due To A Problem With The Current Printer Setup MS Office хэвлэх алдаа засах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Windows дээр зарим програмууд хэвлэж чадахгүй байх алдааг засах арга.

1. Regedit нээнэ.

2. HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion руу орно.

3. Windows дээр хулганы баруун товч дарна.

4. Permissions дарж нээнэ.

5. Allow Full Control нүдийг чагтална.

6. Apply & OK товчуудыг дарна.

7. Windows дээр хулганы баруун товч дарж Permissions дахин нээнэ.

8. Add товчийг дарна.

9. Everyone гэж бичээд OK товч дарна.

10. Everyone гэж нэмэгдэхэд дээр нь дарж сонгоно.

11. Allow Full Control нүдийг чагтална.

12. Apply & OK товчуудыг дарна.

13. Start товч дарж хайх хэсэгт Services олж баруун дарж Run as Administrator гэж нээнэ.

14. Print Spooler гэснийг хайж олж сонгоно.

15. Stop дарж түр хүлээгээд сервис зогссон төлөвт ороход нь Start дарж эхлүүлнэ.

16. Хэвлэхгүй байсан програмаа бүрэн хааж байгаад нээгээд хэвлээд үзээрэй.

15. Хэрэв болохгүй хэвээр байвал Restart буюу компьютераа унтрааж асаагаад хэвлэхэд болох ёстой.

Видео заавар:

https://www.youtube.com/watch?v=Oi-ubrOJYEI