Хэрэглэгч:Almas

Дусал нэвтэрхий толь-с

Яг одоогоор уг хуудсанд текст алга. Та бусад хуудсан уг хуудасны гарчигаар хайлт хийх, эсвэл холбоотой логоор хайлт хийж болно, гэхдээ танд уг хуудсыг үүсгэх зөвшөөрөл алга.

"https://wiki.dusal.net/Хэрэглэгч:Almas" хуудаснаас авсан