Бусад хэлтэйх холбоосгүй хуудсууд

Дусал нэвтэрхий толь-с

Дараах хуудсууд бусад хэлний хувилбаруудад холбогддоггүй:

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. .htaccess файлаар хавтас болон файлыг нууц үгээр хамгаалах
 2. Adding cordova to an existing vue app
 3. Android дээр Fallback фонт тохируулах
 4. Apache 2 + PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 5. Apache 2 PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 6. Apache Tomcat mod jk virtual host
 7. Bastille firewall дээр OpenVPN тохируулах
 8. Botnet сүлжээ
 9. Bruteforce халдлага
 10. CPU-ны хурд
 11. CentOS 6 Redis+PHP суулгаж тохируулах
 12. CentOS 6 Redis PHP суулгаж тохируулах
 13. Centos 7 "dracut-initqueue timeout" problem fix
 14. Configure VSCode or PyCharm for Odoo Development in Windows
 15. Debian дээр certbot суулгах
 16. Debian дээр эхлэх үед startup тушаал ажиллуулах
 17. Dell idrac 6
 18. Dell серверийн RAID дискний мэдээлэл харах
 19. Dell серверт CentOS/RHEL/Fedora тохиргоо хийх
 20. DiezelSun (соёл)
 21. Django rest framework зарим асуудлууд
 22. Electron апп бичих үед зарим native-тай холбоотой асуудлуудын талаарх тэмдэглэл
 23. FTP passive port ISPConfig 3 дээр тохируулах
 24. Filezilla FTP програмын асуудлуудыг шийдэх
 25. Guest буюу Зочин хэрэглэгчээр нэвтрэхийг Ubuntu дээр хаах
 26. Hardening postfix, spamassassin deliverability
 27. ISPConfig 3 PHP олон хувилбар суулгах
 28. ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах
 29. ISPConfig 3 тохируулсан серверт Postfix-ын хамгаалалт тохируулах
 30. KVM snapshot
 31. Let's Encrypt Wildcard Certificate Certbot
 32. Linux SSH хандалт Public/Private Keys ашиглах
 33. Logrotate CPU их хэрэглэж гацахыг засах
 34. MAC хаяг солигдсон үед CentOS, Redhat системд хийх тохиргоо
 35. Mac mini HD3000 VRAM increase
 36. Mac дээр ATI дэлгэцийн карт хаах
 37. MySQL бааз руу өөр серверээс холбогдох үед тохируулах
 38. MySQL бүх баазыг засах
 39. Nginx Django example vhost file
 40. Nginx proxy with gzip
 41. Nginx with Let's Encrypt on Ubuntu + Reverse proxy
 42. OSSEC серверийн аюулгүй байдлын хяналтын сервис
 43. Odoo-server
 44. Odoo Apache Reverse proxy SSL тохируулах
 45. Odoo ERP Windows дээр соорсоос суулгах
 46. Odoo дээр wkhtmltopdf суулгах
 47. Odoo дээрх not found 404 алдаа
 48. Odoo хөгжүүлэлтийн үед талбарыг хэрэглэгчийн id эсвэл бүлгээр нь хаах
 49. PHP дээр GD, ImageMagick асуудал шийдэх
 50. Php MySQL SSL холболт

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"http://wiki.dusal.net/Тусгай:WithoutInterwiki" хуудаснаас авсан