Төгсгөлийн хуудсууд

Дусал нэвтэрхий толь-с

Дараах хуудсууд викигийн бусад хуудсуудтай холбогдоогүй байна.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. .htaccess файлаар хавтас болон файлыг нууц үгээр хамгаалах
 2. Adding cordova to an existing vue app
 3. Android дээр Fallback фонт тохируулах
 4. Apache 2 + PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 5. Apache 2 PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 6. Apache Tomcat mod jk virtual host
 7. Bastille firewall дээр OpenVPN тохируулах
 8. Botnet сүлжээ
 9. Bruteforce халдлага
 10. CentOS 6 Redis+PHP суулгаж тохируулах
 11. CentOS 6 Redis PHP суулгаж тохируулах
 12. Centos 7 "dracut-initqueue timeout" problem fix
 13. Configure VSCode or PyCharm for Odoo Development in Windows
 14. Debian дээр certbot суулгах
 15. Debian дээр эхлэх үед startup тушаал ажиллуулах
 16. Dell idrac 6
 17. Dell серверийн RAID дискний мэдээлэл харах
 18. Dell серверт CentOS/RHEL/Fedora тохиргоо хийх
 19. DiezelSun (соёл)
 20. Django rest framework зарим асуудлууд
 21. Electron апп бичих үед зарим native-тай холбоотой асуудлуудын талаарх тэмдэглэл
 22. FTP passive port ISPConfig 3 дээр тохируулах
 23. Filezilla FTP програмын асуудлуудыг шийдэх
 24. Guest буюу Зочин хэрэглэгчээр нэвтрэхийг Ubuntu дээр хаах
 25. Hardening postfix, spamassassin deliverability
 26. ISPConfig 3 PHP олон хувилбар суулгах
 27. ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах
 28. ISPConfig 3 тохируулсан серверт Postfix-ын хамгаалалт тохируулах
 29. KVM snapshot
 30. Let's Encrypt Wildcard Certificate Certbot
 31. Logrotate CPU их хэрэглэж гацахыг засах
 32. MAC хаяг солигдсон үед CentOS, Redhat системд хийх тохиргоо
 33. Mac mini HD3000 VRAM increase
 34. Mac дээр ATI дэлгэцийн карт хаах
 35. MySQL бааз руу өөр серверээс холбогдох үед тохируулах
 36. MySQL бүх баазыг засах
 37. Nginx Django example vhost file
 38. Nginx proxy with gzip
 39. Nginx with Let's Encrypt on Ubuntu + Reverse proxy
 40. OSSEC серверийн аюулгүй байдлын хяналтын сервис
 41. Odoo-server
 42. Odoo Apache Reverse proxy SSL тохируулах
 43. Odoo ERP Windows дээр соорсоос суулгах
 44. Odoo дээр wkhtmltopdf суулгах
 45. Odoo дээрх not found 404 алдаа
 46. Odoo хөгжүүлэлтийн үед талбарыг хэрэглэгчийн id эсвэл бүлгээр нь хаах
 47. PHP дээр GD, ImageMagick асуудал шийдэх
 48. Php MySQL SSL холболт
 49. Php дээр MySQL connection pool
 50. Positive SSL Certificate холбоход хэрэгтэй мэдээлэл

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"http://wiki.dusal.net/Тусгай:DeadendPages" хуудаснаас авсан